Начало

Bulgarian Church River оf Life London е българска надденоминационна църква, провеждаща своите неделни служби в Лондон, на адрес:

Elm Grove Road, W5 3JH, Ealing

Светът в който живеем днес е толкова забързан, че човек не успява да потърси и намери отговори на най-важните въпроси за една личност: Има ли Бог, Създател на всичко видимо и невидимо? Той ли ни е създал? Каква е целта на земния ни живот?
Човек, не намерил отговорите на тези въпроси, няма как да води пълноценен живот. Винаги има една празнота дълбоко вътре в сърцето му, която никой и нищо не може да запълни.

Библията, като Божието писмо към човека, ни дава отговорите на всички тези въпроси от които имаме нужда, за да живеем един стойностен живот, изпълнен с Божието вдъхновение. Бог ни се разкрива в лицето на Исус Христос. Чрез Него ние можем да познаем Божият характер и да разберем какви мисли има Той за нас:

„Бог не изпрати Сина в света да съди света, а да спаси света чрез Него. (Евангелието според “ Йоан 3:17)

Когато Бог създаваше човека, Той го направи по Негов образ и Негово подобие: „И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде. ‘‘(Битие 1:27) Тогава, не е ли съвсем естествено да живеем в близки взаимоотношения със Създателя си така, както деца със своите родители?

В началото,  когато човека беше създаден, той беше излъган да живее живот независим от Бога – неговият Създател, за Който се казва че е „Извор на всяко добро нещо“. И така, човека в своята независимост от Извора на Живота  умря духовно и стана пленник на греха. Бог обаче, в своята безусловна любов към него, дойде да разреши този проблем. Той ни освободи от греха чрез Исус Христос!
Това е посланието на помирението ни с Бога, разкрито в Новия Завет. А църквата е носител на това послание.

Ако ти, който четеш тези редове, искаш да прекараш живота си на тази земя в мир и познаване на Бога, заповядай и бъди част от нашето семейство, Църквата.