Начало

Bulgarian Church River оf Life London е българска надденоминационна църква, провеждаща своите неделни служби в Лондон, на адрес:

Elm Grove Road, W5 3JH, Ealing

Важно!

От  06.08.2017 до 03.09.2017 включително, служби няма да има на посоченият адрес.
Заповядайте отново на 10.09.2017 от 14.30ч, когато възстановяваме редовните си служби без прекъсване.

***********************************************************************************

 

Светът в който живеем днес е толкова забързан, че човек не успява да потърси и намери отговори на най-важните въпроси за една личност: Има ли Бог, Създател на всичко видимо и невидимо? Той ли ни е създал? Каква е целта на земния ни живот?
Човек, не намерил отговорите на тези въпроси, няма как да води пълноценен живот. Винаги има една празнота дълбоко вътре в сърцето му, която никой и нищо не може да запълни.

Библията, като Божието писмо към човека, ни дава отговорите на всички тези въпроси от които имаме нужда, за да живеем един стойностен живот, изпълнен с Божието вдъхновение. Бог ни се разкрива в лицето на Исус Христос. Чрез Него ние можем да познаем Божият характер и да разберем какви мисли има Той за нас:

„Бог не изпрати Сина в света да съди света, а да спаси света чрез Него. (Евангелието според “ Йоан 3:17)

Когато Бог създаваше човека, Той го направи по Негов образ и Негово подобие: „И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде. ‘‘(Битие 1:27) Тогава, не е ли съвсем естествено да живеем в близки взаимоотношения със Създателя си така, както деца със своите родители?

В началото,  когато човека беше създаден, той беше излъган да живее живот независим от Бога – неговият Създател, за Който се казва че е „Извор на всяко добро нещо“. И така, човека в своята независимост от Извора на Живота  умря духовно и стана пленник на греха. Бог обаче, в своята безусловна любов към него, дойде да разреши този проблем. Той ни освободи от греха чрез Исус Христос!
Това е посланието на помирението ни с Бога, разкрито в Новия Завет. А църквата е носител на това послание.

Ако ти, който четеш тези редове, искаш да прекараш живота си на тази земя в мир и познаване на Бога, заповядай и бъди част от нашето семейство, Църквата.